Tjänster

Cyberhjärta arbetar till största del med olika former av event, konferenser, kompetensutveckling och inspirationstillfällen. Våra insatser anpassas till respektive förfrågares behov och intresse. Vi kan erbjuda allt från en mindre insats till event under flera dagar.

Föreläsning

Föreläsningar för stora och mindre sammanhang tillhör en av våra vanligare tjänster. Innehållet kan vara av antingen mer inspirerande karaktär, eller mer utbildande. Vanligtvis brukar en föreläsning vara mellan 60-90 minuter men det kan anpassas till både kortare och längre.

Cyberhjärta presenterar kunskap och erfarenhet för yrkesverksamma inom vård och omsorg.

 

 

Konferens

Vi arrangerar halvdagskonferenser för personal inom vård och omsorg. Vi kallar vårt upplägg för minikonferenser då omfattningen i tid brukar vara 2 - 5 timmar. Syftet med att göra dessa korta och kärnfulla är för att personal enklare ska kunna komma ifrån och vara med. Konferensen kan ha mer eller mindre praktiska inslag. Vi har arrangerat de som har upplägg helt av föreläsningar och de som har upplägg helt av prova på med utbildande instruktör.

Arrangerad konferens inom Region Skåne, Kristiansstad
Arrangerad konferens i Kronobergs län, Växjö

 

Mässor, event och prova på tillfällen

Event och att arrangera enskilda aktiviteter är ett av våra större tjänsteområden. Vi kan gå in med olika typer av engagemang beroende vad det är för arrangemang. Vi har vana av mässor, konferenser, utställningar, friluftsdagar, öppethus aktiviteter, personaldagar, medlemsdagar, idrottsdagar, temadagar. Allt från stora till mindre arrangemang.

Rörelsedag på Riksgymnasiet i Kristianstad
Mässa under 10 dagar med tema träning, för skolelever
Träningsdag för gruppboende
Fysisk rullstolsbana för mässdeltagare


Populära aktiviteter i syfte till att inspirera är Virtual Reality, dansmattor, balanssystem, olika typer av datorspel, teknikbanor, prova på simulering av funktionsnedsättning. I ena varianten har vi med oss en fullpackad större väska och i den andra kommer vi med bil inklusive släp.

 

Träning för grupper eller enskilda individer

Träning för enskilda individer eller mindre grupper kan arrangeras på vår anläggning i Växjö. Vårt vanliga upptagningsområde är Växjö kommun och angränsade kommuner. Vid den här typen av aktivitet tecknas avtal med exempelvis skola, LSS-verksamhet, rehabiliteringsenheter. I de fall det handlar om aktivitetsersättning inom Försäkringskassans system så kan en överenskommelse ske. Träning och typ av aktiviet anpassas till respektive individ och grupp.

Uppdrag att arrangera fritidsaktivitet med fysisk aktivitet. Pokemon GO.
Balans och bålstabilitet, genom balansbräda för rullstol

 

Pilotprojekt och utvecklingsarbeten

En vanlig roll som vi har är att vara antingen utförare av del i projekt eller samarbetspart där vi mer tillför kunskap, erfarenheter och vägledning. Det här kan handla om tillfällen så ett LSS-boende vill sätta upp ett rum för fysisk aktivitet, eller där olika typer av studier eller piloter ska genomföras. Allmänt sätt verkar vi i en arbetsmiljö fylld av utvecklingsarbete, innovationer och entreprenörskap.
 

Expertis och rådgivning

Inom vår verksamhet och i vårt kontaktnät har vi tillgång till expertis på en rad olika områden. Beroende på vad ni behöver och vill göra så kan se till att behov möter rätt kompetens.

Håkan Larsson, logoped
Per-Olof Hedwall, ledande forskare på området, Certec
Expertgrupp från olika discipliner
Jan Carleklev, ljudkonstnär

 

Införskaffande av teknik

Det kan vara både svårt att hitta vissa produkter på marknaden samt även svårt att veta vad det är man ska ha och behöver. Här hjälper vi er med den utrustningen ni behöver och vill ha.