Om Funkibator

Funkibator förening är huvudmannen som står bakom satsningen Cyberhjärta. Funkibator är en förening som arbetar med utvecklingfrågor, socialt entreprenörskap och samhällsinnovationer. Föreningen är inriktad på att höja livskvalitén för personer med funktionsnedsättning. Funkibator finns som riksförbund, regionföreningarna Funkibator öst i Småland, Funkibator syd i Skåne samt Funkibator Gotland. 

Arbete sker över diagnosgränser där vanliga områden är rörelse, smärta, neuropsykiatrisk, syn och hörsel. Funkibators verksamhet finns lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Den finns också både inom den ideella sfären och det sociala företagandet. Några exempel på verksamheter som finns är fritidsaktiviteter i bred bemärkelse, volontärskap för seniorer, hjälpmedelsbutik, stöd till föreningar, produktion av barnböcker, utlåning av fritidshjälpmedel och genom Cyberhjärta utveckling av rehabilitering och habilitering.

Läs mer om Funkibaor och olika verksamheter på föreningens olika webbplatser:
www.funkibator.se
www.funkibatorrf.se
www.prickenskompisar.se
www.funkibatorbutiken.se
www.fb.com/funkibator

Funkibator verkar också i nära samarbete med organisationer som finns inom samma verksamhetshus i Växjö, Mästeriet. Läs mer om dessa här:
www.sip.se
www.tenderlovingcaring.se
www.globalakronoberg.se

Du stödjer Funkibators verksamhet genom att bli medlem här >>>

Funkibator lånar ut fritidshjälpmedel