Om Cyberhjärta

Cyberhjärta är en satsning som handlar om att skapa variation och höja motivation genom att sammankoppla träning med ny teknik. Satsningen riktar sig mot rehabilitering, habilitering, vård och omsorg samt skola. Cyberhjärta har en rad tjänster som erbjuds så som föreläsningar, utbildning, genomförande av konferens, vägledning avsende teknik.

Exempel på teknik som används är datorspel, virtual reality, appar, augmented reality, dans- och rytmikutrustning. Det breda begreppet träning innefattar exempelvis kvalitéer som balans, finmotorik, social och kognitiv träning, rytmik, koordination och allmän rörelse.

Cyberhjärta arbetar för att anpassa tekniklösningar så att träningsformen och upplevelser blir tillgängliga för personer som inte kan använda den vanliga standardutrustningen.

Cyberhjärta har ett team av medarbetare, flera nära samarbetspartners och ett nätverk av expertis. Tillsammans bidrar vi till att utveckla och innovera träningsformer för bland annat personer med funktionsnedsättning.

Med som samverkanspartner i satsningen är Neuroförbundet, RBU, Studieförbundet Vuxenskolan, Furuboda folkhögskola, Lunds tekniska högskola, Certec. Syftet med satsningen är att inspirera, sprida kunskap och vägleda.

 

Arvsfonden
Cyberhjärta har under de tre första verksamhetsåren finanseriats av Allmänna arvsfonden. Därefter bedrivs verksamheten vidare genom försäljning av tjänster och tillhandahållande av träningsaktiviteter. Arvsfonden är en unik fond för Sverige som bidrar med ekonomiska medel till civilsamhällets innovativa idéer. 

>>> Läs mer om Arvsfonden