31815357848_753aeda122_oDENNA6b8a37341179410_8d607b143a_o
Läs mer

Välkommen till Cyberhjärta!

Cyberhjärtas verksamhet är inriktad mot träning med hjälp av ny teknik. Målgruppen är aktörer som vill stimulera till träning och rörelse inom rehabilitering, habilitering, vård, omsorg och skola. Syftet är att öka motivation, glädje och inspiration genom teknologiska lösningar i nya sammanhang.

Cyberhjärta har ett helt team och kringliggande nätverk som arbetar för utbilda, sprida kunskap och erfarenheter. Tjänster erbjuds brett så som föreläsning, arrangemang av konferenser, event, aktiviteter och rådgivning.

Metoder och tekniker hämtas från datorspel, virtual reality, appar, musiken och rytmikens värld. Vi tror på att förena träning med spelmomentet, att ha kul samt sociala värden.

Utopi och romantik i tekniken

Det är lätt att bli inspirerad och hänförd av ny teknik, där man ser möjligheter och lösningar. Dock kommer teknik aldrig ersätta behovet av den grundläggande etablerade rehabiliteringen/träningen. Ny teknik kan vara ett kompletterande lager av glädje och motivation. Det är så vi förhåller oss till ny teknisk utrustning och dess rörelsekoncept.

Träningsanläggning i Växjö

Cyberhjärta har sin verksamhet och träningsanläggning i Växjö. Barn och ungdomar från rehabiligring och habilitering tas emot för träning, test av teknik och socialt sammanförande med andra. Huset som verksamheten finns i heter Mästeriet och är fyllt av kultur, fritidsaktiviteter, djurverksamhet och annat roligt. Vi ser hur en "annorlunda" miljö genast gör målgruppen vi möter trygga.